Voor meer informatie bel 070-753 08 61
zin in een lekkere bak koffie?

Topsites Schokland

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte we een kort documentaire over Schokland. In het huidige werelderfgoed Schokland, een voormalig eiland in de Zuiderzee, liggen veel archeologische resten. Door een hydrologische zone te maken, een gebied waar het grondwaterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden, kunnen we de archeologie onder de grond beter behouden.

Verbonden door Water

Verbonden door Water is een korte documentaire over het belang van het maritieme erfgoed voor Nederland. Verbonden door Water neemt de kijker mee naar Bunschoten-Spakenburg, Harlingen en het Oostvoornse meer. We maakten deze film in opdracht van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Afdekken Merovingisch Grafveld

Het merovingisch grafveld in Borgharen (gemeente Maastricht) is onlangs afgedekt met worteldoek, gaas en grind. Directe aanleiding is de aanleg van het natuurgebied dat wordt aangelegd en waarvan het grafveld onderdeel wordt. Deze nieuwe natuur kan schade toebrengen aan de graven. Daarnaast was het grafveld eerder al doelwit van roof waarbij metaaldetectoren werden gebruikt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Scheepswrak Burgzand Noord 3

Korte documentaire over de bescherming van het scheepswrak de Burgzand Noord 3. Nederland kent veel verborgen schatten onder water. Zo ook de Burgzand Noord 3, een wrak uit de 17e eeuw vlak voor de Texelse kust. Wat is de geschiedenis van dit schip? Waarom laten we dit schip liggen waar het ligt? En hoe zorgen we ervoor dat het zo goed mogelijk beschermd wordt tegen de grillen van de zee? Want alleen zo kunnen we de kennis behouden die voor de toekomst zo belangrijk is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onbekend maakt Onbemind

Trailer voor de documentaire ‘Onbekend maakt Onbemind’. Hoe krijg je gemeenten warm voor archeologie? Hoe overtuig je bestuurders dat archeologie niet alleen een last is, maar ook een lust kan zijn? Hoe laat je je partners in het veld zien dat archeologie meerwaarde kan hebben in plannen? In de film ‘Onbekend maakt Onbemind’ komen zes inspirerende professionals aan het woord over hoe om te gaan met archeologie. Deze film wordt gemaakt in opdracht van
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Testimonials

Wij werken voor

VSO_purple_72dpi copyfastkopieEcomare copygaz_logo_02kinderboekenmuseum copy copyHAAGS HISTORISCHletterkundig-museum bim-media-motifivn copy

Volg ons